Geschiedenis

Dr. Ida P. Rolf, Ph.D.  (1896 – 1979)

Ida P. Rolf haalde haar doctoraat in Biochemie aan het College voor artsen en chirurgen aan de Universiteit van Columbia in 1920. Gedurende de daaropvolgende 12 jaar, werkte ze aan het Rockefeller Instituut op de faculteit Chemotherapie, en later aan de faculteit der Organische Chemie. Tijdens haar aanstelling aan het instituut, nam ze een sabbatical om wiskunde en atoomfysica te studeren aan het Zwitsers Technologisch Instituut in Zürich. Deze universiteit is interessant genoeg één van de top onderwijsinstellingen in technologie in de wereld en telt onder de afgestudeerden 31 Nobelprijs winnaars, waaronder Albert Einstein. Tijdens haar verblijf in Zürich nam ze tevens de gelegenheid te baat om gedurende de weekenden Homeopathie te studeren in Genève. Gedreven door haar zoektocht naar gezondheidsoplossingen voor haarzelf en haar twee zonen, onderzocht ze gedurende vele jaren alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, osteopathie, chiropractie, yoga, de Alexander Techniek en het werk van Korzybsji over bewustzijnstoestanden. Dr. Rolf nam tijdens haar onderzoekingen steeds een wetenschappelijk standpunt in, maar respecteerde tevens de waarde van de oplossingen die door middel van intuïtie werden gevonden. Ze observeerde dat voor blijvende vooruitgang en een algeheel gevoel van welzijn het nodig was om de effecten van de zwaartekracht op het lichaam te bestuderen. Ze geloofde dat onevenwichtigheden in de structuur belastend waren voor het hele netwerk van het zachte bindweefsel, spieren, fascia, pezen en ligamenten, waardoor in de hele lichaamsstructuur compensaties worden gecreëerd. Dr. Rolf stelde een fundamentele vraag: "Aan welke voorwaarden moet worden voldaan waardoor de menselijke lichaamsstructuur geordend en geïntegreerd kan worden in de zwaartekracht, zodat de hele persoon in de meest optimale en efficiënte manier kan functioneren?" Het beantwoorden van die vraag was een centraal thema in haar levenswerk en ligt aan de basis van de zachte-bindweefsel-manipulatie en bewegingsleer die Rolfing® heet. Een van haar grootste bijdragen aan het lichaamswerk was de ontdekking dat de zwaartekracht, als een ordenend element, bijzonder belangrijk is voor de lichaamsstructuur, de bewegingscoördinatie, ruimtelijke waarneming en menselijke uitdrukking. "Het boodschap van Rolfing is als volgt: Zodra het lichaam op de juiste manier functioneert, Kan de zwaartekracht er vrij doorheen stromen. Dan heelt het lichaam zichzelf, spontaan." ~ Ida P. Rolf Om haar werk aan anderen door te kunnen geven en om het opleidingsproces beschikbaar te maken, ontwikkelde ze een serie van tien sessies die nu de 'Ten Series' genoemd wordt. Ze lanceerde tevens de term Structural Integration (Structurele Integratie) om haar nieuwe methode te duiden. Pas in latere jaren werd haar naam synoniem met de methode en het proces dat nu bekend staat als Rolfing. Sinds haar dood in 1979 op 83-jarige leeftijd, hebben het Rolf Institute® for Structural Integration en verwante organisaties zoals de European Rolfing Association e.V. haar werk voortgezet door middel van het certificeren van Rolfers™ en Rolf Movement™ Practitioners, het steunen van onderzoek en door voort te bouwen op haar inspiratie. Dr. Rolf liet een vitale methode na die wereldwijd door meer dan 1600 Rolfers wordt beoefend en ook nu wordt zij nog steeds erkend als een pionier op het gebied van zacht-bindweefsel-manipulatie en bewegingsleer. Dr. Rolf's diepgaande onderzoek naar verbetering van de gehele persoon door het lichaam te ordenen in de zwaartekracht, heeft generaties van lichaamswerkers over de gehele wereld geïnspireerd. Ze begon haar onderzoek meer dan vijftig jaar geleden, en wijdde haar energie aan het creëren van een holistisch systeem van zacht weefsel manipulatie en bewegingsonderricht dat het gehele lichaam in de zwaartekracht organiseert. Dr Rolf ontdekte dat opmerkelijke veranderingen in lichaamshouding konden worden bewerkstelligd door het myofascial (spier aanhechtingsweefsel) systeem van het lichaam te manipuleren, en noemde haar werk uiteindelijk Structural Integration.  

Geschiedenis van het Logo

Het Logo van het Rolf Institute beeldt het opmerkelijke verhaal uit van een vierjarig jongetje, Tim Barrett, dat in 1959 was gediagnostiseerd met de ziekte van Leggs-Perthes. De artsen adviseerden Tim's moeder om hem vijf jaar lang in een brace te plaatsen en de voorspelling was dat tegen de tijd dat hij 20 was, hij in een rolstoel zou zitten. Dr. Ida Rolf was er zeker van dat ze Tim kon helpen zonder hem een brace aan te hoeven meten. Ze werkte enige maanden met hem en hij groeide verder op, zonder enige handicap, tot een gezonde, actieve surfer. Tim Barrett woont met zijn gezin in Hawaï.
Post – Ida
In de vroege jaren negentig vonden twee ingrijpende veranderingen plaats in de ontwikkeling van de Rolfing protocols.
  • Contact Styles: Rolfing Technieken en methodologie ontwikkelden zich verder. Toenemend begrip van het zenuwstelsel leidde tot de introductie van meer verfijnde contact styles. Er kon zonder pijn resultaat worden geboekt. Er ontstonden, ontdekte men, meer mogelijkheden voor verandering als men werkte op het tolerantieniveau van de cliënt. Bovendien leidde meer betrokkenheid van de cliënt tot een sterkere verankering van de effecten van de Rolfing sessies.
  • Non-Formalistic Strategies: Ontwikkeling en implementatie van een benaderingswijze, gebaseerd op principes, verbeterde het Rolfing Systeem en zijn ontwikkeling. Op dit moment bestaat het Rolfing-systeem uit vele jaren van bewezen concepten in 'recept' vorm. Bovendien, door de ervaring met en het groeiend bewustzijn van de Principes inherent aan deze recepten, heeft Rolfing zich uitgebreid door nieuwe flexibiliteit toe te staan waarin cliënten beter geholpen zijn door specifieke sessie-series op maat.
Verder hebben veel richtingen zich ontwikkeld vanuit de oorspronkelijke Structurele Integratie, elk met een eigen interpretatie van de oorspronkelijke leer van Dr. Rolf. Deze richtingen worden vertegenwoordigd door de International Association of Structural Integration (IASI), die de promotie van de Structural Integration voortzet als zijnde een gerespecteerde, professionele identiteit binnen de gezondheidszorg. Verschillende van de meer bekende vormen van Structural Integration zijn direct afgeleid van de nalatenschap van Dr. Ida Rolf', zoals:  

De toekomst van Rolfing

Rolfing is wereldwijd een snel groeiend beroep; er is ook groeiende erkenning voor Rolfing door publiciteit op internationale televisie en in de papieren media. Het aantal gepubliceerde artikelen in tijdschriften is beduidend gegroeid. Oprah Winfrey besteedde aandacht aan Rolfing in 2007/8. Rolfing werd diepgaand besproken in de met een Oscar-nominatie bekroonde gedramatiseerde documentaire ‘Two Hands: The Leon Fleischer Story’, over pianist Leon Fleischer die dankzij Rolfing-behandelingen zijn carrière kon voortzetten. Wetenschappelijk onderzoek, dat zich zowel richt op fascia met zijn invloed op houding en beweging, als op onderzoek dat het positieve resultaten van Rolfing aantoont, ondersteunt het enorme scala aan mogelijkheden voor dit beroep en zijn diverse toepassingsgebieden. Het Rolf Institute speelde een leidende rol in het wetenschappelijk onderzoek door het eerste Fascia Research Congress te sponsoren, gehouden in Harvard Medical School in 2007. Rolfing instructeur Dr. Robert Schleip was een van de presentatoren van zijn baanbrekend onderzoek aan de Universiteit van Ulm in Duitsland, over de ontdekking van contractiele cellen in fascia – een zeer belangrijke bijdrage aan de kennis van het lichaam. Het daaropvolgende Congres dat werd gehouden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 2009 was nog succesvoller. Daarna maart 2012 in Vancouver, Canada.
Het concept van de vormbaarheid van het lichaam is zeer actueel en zal zich blijven verspreiden nu meer en meer mensen voor Rolfing kiezen ofwel als cliënt, of als een opwindende carrière in een zich uitbreidend veld van onderzoek.